نکته ها
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: ن. باقرپور ولاشانی - ۱۳٩٢/٦/٢٤

هر کس این آیه را هر روز 30 مرتبه بخواند از 99 بلا در امان خواهد شد.

((به نام خدای بخشنده ی مهربان، هر نوع حمد و ستایش مخصوص خدایی است که پروردگار جهانیان است، آفرین بر خدا که بهترین آفریدگاران است، هیچ نیرو و قوتی نیست مگر این که به اذن خدا باشد، نیرو و قدرت فقط از آن خداست.))

منبع : کتاب دانستنیهای قرآن کریم - عطیه صادق کوهستانی 

نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :