نکته ها
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: ن. باقرپور ولاشانی - ۱۳٩٢/۱٢/۱٢

بعضی از اوقات در زندگی از طرف یکی از افراد خانواده، خطا یا لغزش و یا اشتباهی صورت می گیرد و شخص در بیراهه زندگی می افتد. در اینجاست که بقیه ی افراد خانواده باید با خونسردی و آرامش مواظب رفتار های خود باشند و خدای ناکرده با عملکرد اشتباه به خطاهای بیشتر او دامن نزنند باید معقولانه، منطقی، با فکر و تدبیر درست به او فرصت برگشت و جبران بدهند و برای او میدانی از تفکر ایجاد کنند تا رفتار خود را بازسازی کند یک اقدام اشتباه بقیه میتواند او را برای همیشه در جاده ی ویرانی قرار دهد طوری که هرگز قابل جبران نباشد پس باید شدیدا مواظب عکس العمل های خود باشیم هر انسانی جایز الخطاست و انسان های دیگر باید وظیفه ی خود بدانند که با هوشیاری و رفتار درست خود به آن شخص فرصت بازگشت و جبران خطا را بدهند وقتی این کار صورت گرفت به نتیجه ی شیرین و شگفت آور آن خواهیم رسید.

نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :