نفس مادر، قبر مادر

مادر یکی از بهترین واژه های دنیاست، نفس مادر برای فرزندانش خیر، برکت و عافیت است. پس اگر مادر داری برای سلامتی اش کوشش کنید و در خدمتش باشید حتی برای یک نفس مادر. و اگر مادرتان را از دست داده اید بر سر قبرش حاضر شوید و با او راز و نیاز کنید، از خاطرات گذشته یاد کنید و مطمئن باشید که باز شما را آرام خواهد کرد و انرژی از دست رفته ی شما را به شما برمی گرداند. فاتحه، صلوات و خیرات دیگر یادتان نرود که هرچه کنید نور آن به خود شما برمی گردد و خیر آن را خواهید دید درود بر همه ی مادران که ستون محکم عالم اند و دلخوشی و آرامش فرزندان خود.

مادرم در جهان از دیدن دو چیز بسیار شادمان می شوم، یکی روی گل و یکی چهره ی مهربان تو که هرگز دروغ نمی گوید. با قطره های اشکم از تو سپاسگزاری می کنم خدا تو را رحمت کند.

/ 0 نظر / 12 بازدید