تحقیر بلای خانمان سوز

یکی از بزرگترین و خطرناک ترین حربه هایی که در بعضی از خانواده ها در هنگام دعوا از آن استفاده می شود تحقیر یکدیگر است که می تواند بعد ها سبب اصلی از هم پاشیدن خانواده گردد به خصوص مردها که قدرتمند ترند باید مواظب باشند چون اگر بخواهند از این روش برای کنترل خانواده استفاده کنند سخت در اشتباه اند چون افراد تحقیر شده کم کم دچار خستگی روحی می شوند و سعی دارند به نحوی خود را از این گرداب تحقیر نجات دهند و روزی خواهد رسید که مهر و عاطفه به همین وسیله از بین می رود و خانواده از هم می پاشد و همین مردهای قدرتمند بیمار و تنها خواهند ماند و ثمر یک عمر تلاش پیاپی از بین خواهد رفت و دیگر افسوس نتیجه ای جز اشک و آه نخواهد داشت.

/ 0 نظر / 14 بازدید