صبر الهی

شاد باش و فارغ و ایمن که من                آن کنم با تو که باران با چمن

من غم تو می خورم تو غم مخور              بر تو من مشفقترم از صد پدر

منبع: مثنوی مولوی

/ 0 نظر / 14 بازدید