کسب معرفت و شعور

جوانان عزیز باید بدانند که هدف از آموختن علم و دانش و پیمودن راه سخت علم آموزی فقط برای کسب مدرک و به دست آوردن پول نیست، بلکه به جهت بهره مند شدن از معرفت و شعور انسانی بیشتر است تا در جامعه بهتر و بیشتر بتوانند موفقیت بدست آورند و احترام، که خواسته ی هر بشر است کسب کنند. بدون دانش سبب پیدا کردن راه های جدیدی برای یک زندگی موفقیت آمیز و با احترام می شود پس خواندن علوم را به جهت بهره مند شدن از معرفت انسانی و شعور اجتماعی ادامه دهید. خدایارتان

/ 0 نظر / 17 بازدید