چند ضرب المثل

 1. از تو حرکت از خدا برکت
 2. گل خار دار لگد کوب نمیشود
 3. هر آن کس به دشمن کند اعتماد/ به صد رنج و محنت گرفتار باد
 4. قناعت توانگر کند مرد را
 5. رنگ رخسار خبر می دهد از سر ضمیر
 6. بی پیر به ظلمات نرو
 7. خواب روباه را باور نکن چون خوابش هم حقه است
 8. مثل کپک سرت را زیر برف نکن
 9. افتادگی آموز اگر طالب فیضی/ هرگز نخورد آب زمینی که بلند است
 10. ترحم بر پلنگ تیز دندان/ ستم باشد ز بهر گوسفندان
 11. تا توانی دلی به دست آور/ دل شکستن هنر نمی باشد
 12. هر آن کس که دندان دهد نان دهد
 13. تا مرد سخن نگفته باشد/ علم و هنرش نهفته باشد
/ 0 نظر / 33 بازدید