آموزش راه درست برای یک زندگی شاد با طول عمر بیشتر

راه درست و عاقلانه این است که بپذیریم در زندگی عملی و واقعی پر تنش و پر افت و خیز کنونی با تغذیه ی درست، برخوردی آگاهانه و درست با فشار های عصبی ، ورزش و تفریح سالم و توجه دقیق به ریسک فاکتور ها می توان راه هایی یافت که سالم تر زندگی کرده و با نشاط بود ، از زندگی لذت برد و طول عمر بیشتری توام با شادی و کامیابی داشت . این راه را با آموزش می توان فرا گرفت . و نیز یادگیری نگاه انسانی بر زندگی و دیگران ، برقراری ارتباطات صمیمانه و آرامش ساز با اطرافیانتان و لبخند به هستی و زندگی .

منبع: کتاب دشمنان قلب ما - ترجمه ی علی میر سعید قاضی- سیروس ادیب- مقدمه ای از دکتر محمد حسین ماندگار

/ 0 نظر / 14 بازدید