شاهد برخورد ظالم با مظلوم

اگر زمانی در زندگی شاهد برخورد ظالمی با مظلومی بودید اما نتوانستید به آن مظلوم کمک کنید، حداقل برای دفع ظلم آن ظالم در دلتان دعا کنید و از خدا بخواهید که شر آن ظالم را کوتاه کند، اگر صمیمانه و با دلی پاک طالب نابودی ظالم باشید مطمئنا دعایتان مستجاب خواهد شد و شر آن ظالم از سر آن مظلوم کنده خواهد شد و ثواب آن دعا برای شما یک ذخیره ی آخرتی خواهد شد و از آزادگان محسوب خواهید شد. انشاالله، التماس دعا.

/ 0 نظر / 12 بازدید