نیازمندی های نوجوانان

نوجوان در جامعه ی ما نیازمند دنیایی است سازمان یافته، امن، منظم، قابل پیش بینی و قانونی که قادر باشد روی آن حساب کند و در آن وقایع غیر منتظره، غیر قابل کنترل، گیج کننده یا وقایع خطرناک دیگر رخ ندهد، و در آن در هر حال والدین یا حامیان نیرومندی داشته باشد که او را در مقابل آسیب ها محافظت کند.

منبع : کتاب مهارت های بهتر زیستن - مولف ناصر خیابانی.

/ 0 نظر / 12 بازدید