به فرموده ی امام صادق-یس

امام صادق فرمودند: به درستی که برای هر چیزی قلبی هست و قلب قرآن سوره ی یس است و هر کسی که در هنگام روز قبل از آنکه شب شود (اول روز ) سوره ی یس را بخواند در آن روز از حفاظت شدگان و روزی داده شدگان می باشد تا آنکه شب شود و کسی که در شب قبل از آنکه بخوابد سوره ی یس را بخواند خداوند هزار ملک را موکل او می گرداند و به آن ها می فرماید: او را از شر هر شیطان رجیم و هر آفتی حفظ نمایند و اگر در آن روز از دنیا برود خداوند او را داخل بهشت می برد و هنگام غسل او سی هزار ملک حاضر می شوند و همه ی آن ها برای او استغفار می نمایند و او را به سوی قبرش تشییع می نمایند و به عبادت خداوند می پردازند و ثواب عبادتشان را برای او هدیه می کنند و قبرش را تا جایی که چشمش دید دارد برایش گشاد می کنند و او را از فشار قبر حفظ می کنند و پیوسته نوری از قبر او به سوی اطراف آسمان ساطع است تا آنکه خداوند او را از قبرش خارج کند و وقتی او را از قبر خارج می کند همچنان ملائکه خداوند او را مشایعت می کنند و با او حرف می زنند و او می خندد و به او بشارت خیر می دهند تا آنکه از پل صراط و میزان عبور دهند و او را در جایی قرار می دهند که هیچ خلقی به آن موقف نزدیکتر به خدا نمی باشد مگر ملائکه مقرب و پیامبران مرسل، و با انبیا در نزد خداوند می باشد و ناراحت نمی شود با کسی که ناراحت می شود واهتمام پیدا نمی کند با کسی که اهتمام دارد و فریاد نمی کند با کسی که دارد فریاد می کند .و خداوند می فرماید : ای بنده ی من تو شفاعت  و من شفاعت تو را قبول دارم و از من هر چه خواهی بخواه که من به تو عطا می کنم .

منبع: کتاب دانستنیهای عمومی قرآن کریم- عطیه صادق کوهستانی

/ 0 نظر / 14 بازدید