رهایی از انزوای فرزندان

اگر ما به فرزندان خود سلام و احوالپرسی درست را آموزش دهیم در حقیقت قدم بزرگی برای رهایی آن ها از انزوا و گوشه گیری برداشته ایم و آن ها تا پایان عمر با همین کار ساده شاد و خوشحال خواهند ماند. سلام و احوالپرسی قبل از این که طرف مقابل را شاد کند خود سلام کننده را خشنود خواهد کرد و او را از انزوای ذهنی نجات خواهد داد و سلامت روان او را تضمین می کند.

/ 0 نظر / 12 بازدید