حق سالمندان از جوانان

سالمندان به دلیل رنج و زحمت زیاد که در طول عمر خود برای سازندگی و مراقبت از جوانان کشیده اند حق هایی بر آنان دارند که از طرف جوانان باید ادا شود مانند: حق مراقبت، حق محبت و حق احترام، بر تمام جوانان لازم است که این حقوق را رعایت کنند چون در آینده ی نه چندان دور خودشان هم به مرحله ی سالمندی خواهند رسید و آن را درک خواهند کرد و همین انتظار را خواهند داشت.

/ 0 نظر / 15 بازدید