قدرت یافتن ذهن

سعی کنید پس از یک هفته، درس ها را مرور کنید، باید فرصتی را در طول هفته برای مرور درس ها معین کرده و یادگرفته های خود را تازه کرده و حضور ذهنتان را افزایش دهید. اهمیت مرور از آن جهت است که ذهن شما قدرت می یابد تا درس را به صورت مجموعه ای از اطلاعات به هم پیوسته بیاموزد و نگهداری کند.

منبع : کتاب مهارت های بهتر زیستن - مولف : ناصر خیابانی.

/ 0 نظر / 13 بازدید