نیت

چقدر خوب است که انسان هر روز با نیت های خیر روز خود را شروع کند و درصدد خیر رساندن به دیگران باشد باشد حتی اگر این خیر بسیار کوچک باشد اگر موفق شد که سعادتی است و اگر موفق نشد ثواب نیت خیر خود را خواهد برد.

/ 0 نظر / 19 بازدید