شناخت محدود و مظلوم واقع شدن

شناخت ما نسبت به دین اسلام و قوانین آن بسیار محدود است. اگر روزی آن طور که حق آن است این دین را بشناسیم و به خیر های فراوان آن پی ببریم، حاضر خواهیم شد برای محافظت از آن هر گونه فداکاری انجام دهیم ولی افسوس که شناخت ما کامل نیست و همین امر سبب مظلوم واقع شدن اسلام شده است وظیفه ی همه ی مسلمانان است که در راه دین خود بیشتر مطالعه و تحقیق کنند و روز به روز بر علم خود بیفزایند تا در مقابل پروردگار خود خجل و سرافکنده نشوند. خدا همه ی مسلمانان را در راه شناخت دین خود و بهره مندی از خیر های آن یاری فرماید.

/ 0 نظر / 12 بازدید