مقدرات ناخوشایند

امام سجاد (ع) فرموده است رضایت و خوشنودی نسبت به مقدراتی که برای انسان ناخوشایند است، بالاترین مراتب یقین است.

منبع: کتاب آشنایی با چهارده معصوم(ع) - گروه کتاب نشر گلستان کوثر.

/ 0 نظر / 15 بازدید