سوره های حم دار قرآن

از ابی الصباح کنانی روایت شده که امام باقر(ع) فرمودند: هر کس در هر شب سوره ی ((حم)) مومن را بخواند خداوند گناهان گذشته ی او را ( آنچه در جوانی مرتکب شده و آنچه در پیری) همه را بیامرزد و کلمه ی تقوا و خداترسی را ملازم و همدم او گرداند و آخرتش را بهتر از دنیایش قرار دهد. رسول خدا فرمودند: کسی که دوست دارد در باغ های بهشت بگردد سوره هایی که اول آن ها با (حم) آغاز شده اند را بخواند. و انس بن مالک از نبی اکرم روایت کرده که فرمودند: سوره هایی که اول آن ها (حم) است دیباج قرآن میباشد. و ابن عباس از رسول اکرم نقل کرده که فرمودند: هر چیزی دارای زبده و جوهری است و زبده ی قرآن سوره های (حم) است و ابن مسعود از نبی اکرم آورده که فرمودند: هر زمانی که در سوره های (حم) قرار گرفته و دقیق شدم گویا در باغ های خرم و لطیف قرار گرفته ام. و ابی بن کعب می گوید: نبی اکرم فرمودند: هرکه سوره ی (حم) مومن را بخواند روح همه ی پیامبران و مومنان بر او نماز گذارند و برای وی طلب آمرزش کنند. ابوبصیر از حضرت صادق (ع) روایت کرده که فرمودند: سوره های (حم) ریحان قرآن هستند پی خدا را ستایش و سپاس کنید با حفظ کردن و خواندن آن ها، همانا بنده چون برخیزد که بخواند سوره های (حم) را خارج شود از دهان او بویی که خوش تر از مشک و عنبر است و خداوند رحم می کند تلاوت کننده و خواننده ی آن را و همسایگان و دوستان و آشنایان او را و می آمرزد هر آن کس را که با او اظهار دوستی و نزدیکی کند و در روز قیامت، عرش و کرسی و فرشتگان مقرب الهی برای او استقفار می کنند. انس بن مالک از رسول خدا روایت کرده که فرمودند: (حم) ها زیور قرآنند. و ابن عباس گوید: هر چیزی مغزی دارد و کنه و مغز قرآن سوره های (حم) است (سوره هایی که با حم شروع شده اند) رسول خدا (ص) فرمودند: (حم) هفت است و درهای دوزخ نیز هفت تا، روز قیامت این سوره ها بیایند و بر هریک از این درها بیایستند و نگذارند کسی را که این سوره ها را خوانده به دوزخ ببرند. مجروحان جهت شفا این سوره هارا نوشته و با خود دارد، به ازن خدای جلیل الرحمه شفا یابد.

منبع : کتاب درمان با قرآن - تالیف محمد رضا کریمی.

/ 0 نظر / 18 بازدید