قدر کشاورزان را بدانیم

کشاورزان انسان های بسیار محترم و پر اراده ای هستند که به دلیل رنج و زحمت زیادی که می کشند تا کشت و کار کنند و برای مردم انواع میوه ها و سبزیجات و گندم و جو و برنج فراهم کنند مورد توجه و نظر ویژه ی خداوند قرار خواهند گرفت و خداوند سلامتی و عاقبت به خیری آنان را تامین می کند خوشا به حال آنان که به این شغل شریف که یک نوع عبادت است مشغول اند و از برکت دست آنان انسان ها، حیوانات، پرندگان و موجودات دیگر غذا و رزق می خورند. درود خدا بر کشاورزان تلاشگر خسته نباشید.

/ 0 نظر / 12 بازدید