فکر منفی،احساس منفی

واقعیات و رویداد ها به خودی خود نه رنج آورند و نه لذت آور ، ذهن و فکر ما است که از واقعیات رنج یا لذت می سازد . حال اگر ما به هر دلیلی ، از جمله جراحات عاطفی دوران کودکی و دوران رشد شخصیتمان ، دچار نگاه و اندیشه ی درستی در برابر  واقعیات و رویداد ها نیستیم و ترازو و معیار سنجش و اندازه گیری رویداد ها و پدیده های ما غلط است.به دنبال آن احساس و هیجان درستی به ما دست نمی دهد ، پیش فرض های ما نسبت به آن امور درست نیست. آن ها را درست برداشت و تجزیه و تحلیل نمی کنیم و در پی آن احساس و هیجان بدی در ما ایجاد می شود. ریشه و تنه اشکال دارد نه شاخه و برگ . ایراد در علت است نه معلول ، ایراد در فکر و اندیشه است نه استرس و هیجان که نشات گرفته از آن اندیشه است.

منبع: کتاب دشمنان قلب ما - ترجمه ی علی میرسعید قاضی-سیروس ادیب- مقدمه ای از دکتر محمد حسین ماندگار

/ 0 نظر / 14 بازدید