احکام خرید و فروش مستحب

با سلام به همنوعان عزیز

احکام خرید و فروش مستحب

  1. رعایت اعتدال و میانه روی در کسب و درآمد بگونه ای که نه در تنگدستی قرار گیرد و نه در حرص و آز واقع شود.
  2. پس گرفتن جنسی را که خریدار پشیمان شده و آن را پس آورده است.
  3. رعایت تساوی و برابری میان خریداران از نظر قیمت، البته اگر نسبت به کسانی که دارای فضیلت علمی و دینی و مانند آن هستند ارزان تر حساب کند مانعی ندارد.
  4. چیزی را که میفروشد زیادتر بدهد و آنچه را که میخرد کمتر بگیرد.
  5. در قیمت جنس سختگیری نکند.
  6. برای کارهای مستحب مانند وسعت دادن به زندگی زن و فرزند و دستگیری از فقرا و نفع رساندن به مسلمانان، کسب و تجارت مستحب است.
  7. مستحب است انسان به هنگام اقامه ی نماز از کسب و تجارت و به طور کلی خرید و فروش دست بکشد.

منبع: کتاب احکام تجارت از دیدگاه اسلام - مولفان: آیت ا... سید محمد کاظم مصطفوی، حجت الاسلام والمسلمین دکتر اسماعیل داراب کلایی، محمد تقی کاشانی نیا، ( اعضای هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی).

/ 0 نظر / 19 بازدید