هدف از مشاوره

هدف از مشاوره این است که خود را بهتر بشناسید و بتوانید با دیگران ارتباط مناسب برقرار کنید، علایق و بیزاری های واقعی خود را تشخیص دهید، انتظارات خود را از زندگی بشناسید، برای رسیدن به موفقیت از استعداد های خدادادی خود استفاده کنید. بدینگونه، شما یاد می گیرید که در زندگی خود همیشه دقیق تر و صحیح تر، تصمیم بگیرید.

منبع : کتاب مهارت های بهتر زیستن - مولف ناصر خیابانی.

/ 0 نظر / 13 بازدید