زیارت حضرت علی (ع)

رسول خدا به حضرت علی فرمود: خداوند، قبر تو و فرزندانت را از بقعه ها و عرصات بهشتی قرار داده و قلوب بندگان برگزیده و نجیب خود را به سوی شما متمایل ساخته است. به گونه ای که در راه شما شکنجه و آزار و تحقیر را متحمل می شوند، ولی قبور شمارا آباد می کنند و به عنوان تقرب به خداوند و دوستی با پیامبر، فراوان به زیارت آن قبور می آیند. آنان اختصاص یافتگان به شفاعت منند و وارد شوندگان بر حوض کوثر من، و هم آنان فردا، در بهشت زوار منند.

منبع: کتاب عراق - گرد آورنده سید احمد علوی.

/ 0 نظر / 12 بازدید