با کودک عصبی چه کنیم؟

کودکی که عصبی است باید بایک مربی خونسرد و آرام مرتبط گردد البته این افراد باید مورد پذیرش و احترام کودک باشند و کودک آن ها را دوست داشته باشد.

منبع : نشریه ی آموزشی و تربیتی پیوند شماره ی 212

/ 0 نظر / 12 بازدید