دو راه باور محبت برای فرزندان

شما برای این که اعتماد و باور فرزند خود را در مورد محبت خود تقویت کنید باید حتما هر روز او را چندین مرتبه ببوسید و به او بگویید که دوستش دارید. گفتن به زبان که مادر دوستت دارم یا پدر دوستت دارم و بوسیدن او اعتماد و محبت فرزند را نیز به مادر و پدر زیادتر می کند و او را به آن ها نزدیکتر می نماید و باعث می شود که فرزند به طرف غریبه ها نرود و جذب محبت دروغین آن ها نشود.

منبع : نشریه ی تربیتی آموزشی پیوند شماره ی 212

/ 0 نظر / 12 بازدید