روانشناسی صنعتی

با عرض سلام به همنوعان گرامی

روانشناسی صنعتی مطالعه ی نظام مند رفتار مردم در محیط کار است. این علم به چگونگی تاثیر عوامل اجتماعی، صنعتی، اقتصادی، سیاسی و دیگر عوامل بر رفتار مردم در محیط کار می پردازد. سی اس می یر هدف روانشناسی صنعتی را این گونه بیان می دارد (( هدف روانشناسی صنعتی رسیدن به بازده یا تولیدات بیشتر نیست بلکه ایجاد سهولت و آسانی برای کارگران در محیط کار می باشد. )) یک روانشناس صنعتی کار های زیادی نظیر مطالعه ی نگرش و رفتار کارگران، ارزیابی شرکت ها، و راه اندازی دوره های آموزش مدیریت را انجام می دهد.

منبع: کتاب روانشناسی صنعتی - نارن دار سینگ - دکتر حسین زارع، سمیه داودی، دکتر سعید طالبی

/ 0 نظر / 17 بازدید